...وقتی دیگران خسته بودند، ما می دویدیم.وقتی دیگران نشسته بودند، ما می دویدیم و وقتی همه در خواب بودند، ما می دویدیم. تب میکردیم و گر میگرفتیم و می سوختیم و می دویدیم.هیچ کس اما دویدن ما را نمی دید. هیچ کس دویدن حبه انگورى را برای رسیدن نمی بیند.

و سرانجام رسیدیم. و سرانجام خامی سبز ما به سرخی پختگی رسید. و سرانجام هر غوره،انگوری شد.

من از این رسیدن شاد بودم،تاک همسایه اما شاد نبود و به من گفت:

تو نمی رسی مگر اینکه از این میوه های رسیده ات، بگذری. و به دست نمی آوری مگر آنچه را به دست آورده اى، از دست بدهى. و نصیبى به تو نمى رسد مگر آنکه نصیبت را ببخشی.

و ما از دست دادیم و گذشتیم و بخشیدیم؛همه داروندار تابستان مان را

* * *

مادرم خواب دید که من تاکم.تنم زرد است و بی برگ و بار؛ با شاخه هایی لخت و عور.

مادرم اندوهگین شد و خوابش را به هیچ کس نگفت.فرداى آن روز اما خواب مادرم تعبیر شد و من دیدم که درختی ام بی برگ و بی میوه. و همان روز بود که پاییز آمد و بالاپوشی برایم آورد و آن را بر دوشم انداخت و به نرمى گفت: مبارکت باد این شولاى عریانى؛ که تو اکنون داراترین درختى. و چه زیباست که هیچ کس نمی داند تو آن پادشاهی که برای رسیدن به این همه بی چیزى تا کجا ها دویدى!

 

عرفان نظرآهارى

/ 8 نظر / 25 بازدید
آزاده

سلام پگاه عزیزم...[نیشخند] انرژی می گیره آدم با این شکلکا[چشمک] خوبی عزیزم؟؟؟ من خیلی به یادتم.... می دونم تو هم به یادمی و دوستم داری...[نیشخند][بغل] شوخی کردم... .......................................................................... باید آنچه را که داریم از دست دهیم... مرحله ی فنـــــــــــــــا در عرفان... ......................................................................... مواظب خودت باش عزیزم

آرزو

سلام این متن خیلی قشنگی بود ...ممنون [گل][گل]

آزاده

سلام پگاه گلي... مي بينمت...عكست رو ميگم... خوبي دوست خوبم؟؟؟ دعام كن... تسليت ميگم...سال پرشور كنكوريانه[نیشخند][خرخون] به يادتم[قلب]

آزاده

سلام پگاه گلی...[قلب] خوبی بیو فایی من...؟؟؟ دلم برات تنگ شده بود.... مواظب خودت باش به یادتم............................پگاه گلی من[نیشخند][گل]

شبنم

پگاه عزیزم ممنون

آزاده

حرف هايي است براي گفتن كه اگر گوشي نبود ، نمي گوييم . و حرفهايي است براي نگفتن ... حرف هاي خوب و بزرگ و ماورائي همين هايند و سرمايه ي هر كسي به اندازه ي حرف هايي است كه براي نگفتن دارد... عــــــــلی شریعتی... دلم برات تنگ شده پگاه بی وفایی من... مواظب دوستم باش....[بغل]

آزاده

كجايـــــــــــــــــي تو دختر...؟؟؟[نگران] اميدوارم هرجا هستي شاد باشي...پگاه....[گل]

آزاده

سلام پگاهي.. خوشحالم برگشتي... و خوشحال تر ك خوبي...[بغل] همه ي ما زماني رو نياز داريم تا خودمون رو از خودمون طلب كنيم...[لبخند]